Slovenský dôchodkový systém – viac ako vec verejná

Sporitelia často kontaktujú rezort práce, sociálnych vecí a rodiny s otázkou, ako sa doposiaľ zhodnotili peniaze, ktoré každý mesiac odvádzajú na starobné dôchodkové sporenie. Zhodnotenie Vašich peňazí záleží na viacerých premenných. Rozhodujúce je však, aký čas aktívnej účasti v druhom pilieri máte pred sebou a aký balík peňazí mesačne do II. piliera odvádzate. Na modelovom príklade sa Vám pokúsime dať aspoň čiastočnú odpoveď.

Ľudovít (36 rokov) vstúpil do II. piliera v marci 2005. Vybral si rastový fond, pretože v ňom mali byť najlepšie zhodnotené jeho odvedené peniaze. Počas celého obdobia odvádzal mesačný príspevok na starobné dôchodkové sporenie zo svojej mesačnej mzdy, ktorú dosahoval na úrovni 830 € (cca 25 000 Sk). Výsledok sa dostal do červených čísel, pričom nezohľadňuje ani každoročné inflácie, ktoré Ľudovítov vklad znehodnocujú ešte viac.

Predstavitelia dôchodkových správcovských spoločností často vyhlasujú, že znehodnocovanie vkladov občanov je len dočasný jav a čoskoro sa vývoj obráti k lepšiemu. Skutočnosť je však iná. Poprední svetoví ekonómovia hovoria o dlhodobej kríze finančných trhov a dnes existuje len veľmi málo účastníkov druhého piliera, ktorých úspory boli reálne zhodnotené. Znehodnocovanie majetku na dôchodkových účtoch je najviac výrazné v rastovom fonde, v ktorom sa nachádzajú viac ako 2/3 všetkých sporiteľov.

Viacerí občania sú účelovo zavádzaní tým, že ak vystúpia z II. piliera, budú na tom stratoví. Návrat do I. piliera však pre Vás v žiadnom prípade neznamená stratu.

Pokiaľ vystúpite z II. piliera, Váš dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne nebude v budúcnosti z tohto dôvodu znížený, a to ani v prípade záporných výnosov po dobu Vašej účasti v DSS.

Zdieľať
Hnaný Joomlou! |
© Beo.sk | Píšeme pre vás od roku 2004.