Spoločnosť

„Kŕmime psov a sami máme kosť“

Niektoré opatrenia vlády vzbudzujú úsmev, iné sú ľuďmi akceptované. Hladká múka s cestovinami, štipendiá stredoškolákom či právne sprevádzanie ľudí v hmotnej núdzi – to sú všetko drobné veci, ktoré ale v konečnom dôsledku vedia riadne zamiešať celospoločenským rozvrstvením.

Čítať ďalej...

Je nutný zostup slovenského hokejového úspechu?

Slovenskí hokejisti 2002Viem, že úvahu v podobnom duchu som chcel písať už pred dvoma rokmi. Majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sme hosťovali tento rok my, dopadli pre náš tím mierne proti očakávaniu verejnosti. Byť desiaty môžeme vnímať rôzne. Z pohľadu očakávaní verejnosti zdravo hladnej po víťazstvách možno negatívne. Z pohľadu toho, že sme desiaty najlepší spomedzi stoviek štátov sveta je to vynikajúce. A z pohľadu toho, že hokej je doménou možno 20 národov, tak je to uspokojivý priemer. No a z pohľadu toho, že nás je „5 miliónov“, je to stále výborné.

Čítať ďalej...

Liberalizmus uja Rortyho zožerie aj vás, milé deti...

Čitateľovi predkladám svoju seminárnu prácu v podobe kritického záznamu z čitateľského denníka z dejín filozofie. Pravdupovediac, dlho som váhal, aký názov dať tejto práci na portáli Beo.sk, a či ju vôbec tu publikovať v pôvodnej rozsiahlej podobe. Napokon som sa rozhodol, že prácu zverejním plne pôvodnú, nespopularizovanú, a to z toho dôvodu, aby som zanieteného čitateľa donútil k samoštúdiu. Takých, ktorí sa naň podujmete, vás bude málo. A vám, ostatným, v týchto pohnutých časoch totálnej krízy ľudskej spoločnosti už iba odkazujem: Liberalizmus uja Rortyho zožerie aj vás, milé deti...

Čítať ďalej...

Boje Slovenov o vlastnú históriu sa zostrujú. Strácame svoj štát?

Kauza „jazdeckej sochy kráľa Svätopluka“ osadenej na nádvorí Bratislavského hradu rezonovala v celoslovenských médiách pomerne dlhú dobu. Mnohí Sloveni, ktorí sa sochy zastávali, sa paradoxne dodnes domnievajú, že toto je ojedinelý útok na slovenské symboly, ktorý sa v našom štáte odohral a vinu hádžu obmedzene na liberalizmus strany SaS. Tento dokument však má byť dôkazom toho, že protislovenské snahy majú systematický charakter a omnoho širšie iredentistické zázemie a pochádzajú z rôznych strán politického spektra. Artefakty národných symbolov sú totiž jednou z hlavných tepien národného povedomia, ktoré sa u Slovenov pokúša ktosi vykoreniť...

Čítať ďalej...

Čo majú spoločné mesiánski židia, starozákonní kresťania a neokonzervatívci z .týždňa?

„Hedviga neklame,“ – čo týmito bludmi v skutočnosti Hríbov .týždeň sleduje?Dnešná informatická spoločnosť je príznačná dostupnosťou množstva informácií, ktorým však chýba prepojenie a ľudské porozumenie. Je teda na ľuďoch, aby krvopotne i naďalej vytvárali vo svojich mozgoch synapsy, teda prepojenia medzi jednotlivými neurónmi, nespoliehajúc sa na zahltené a nedokonalé počítače. V tomto skromnom pojednaní sa pokúsime nájsť spoločného menovateľa troch, pre bežného človeka, neznámych a umožníme čitateľom, aby si dali jednu s jednou dohromady.

Čítať ďalej...

Novela jazykového zákona: ak sa stretnú desiati a dvaja nerozumejú, zvyšných osem má smolu

Slovenskí poslanci zo slovenského snemu minulý týždeň schválili „novelu“ zákona o štátnom jazyku. Podotýkam – že o štátnom jazyku! So šokujúcim obsahom! Pokiaľ bol členom vlády pán Pavol Csáky – ten veľmi „kričal“ o diskriminácii občanov Slovenska – maďarskej národnostnej menšiny. Dnes je členom vlády Vojtech Bugár, ten vôbec nekričí – ale koná! Obaja títo páni sú predstavitelia politických strán, ktoré „obhajujú záujmy“ Slovákov z maďarskej národnostnej menšiny. Menšiny, ktorá viac-menej žije na území v blízkosti hraníc s naším južným susedom.

Čítať ďalej...

Demokracia ako všeliek

Existuje „politická panacea“ (liek na všetko), ktorá vyžaduje našu pozornosť. Je to ideológia demokracie, v dnešnej dobe tak ospevovanej. Je dôležité odhaliť túto fikciu, za ktorú najmä USA a Veľká Británia vraj bojujú. Opýtajme sa najprv: čo je demokracia?

Čítať ďalej...

Slovenský dôchodkový systém – viac ako vec verejná

Sporitelia často kontaktujú rezort práce, sociálnych vecí a rodiny s otázkou, ako sa doposiaľ zhodnotili peniaze, ktoré každý mesiac odvádzajú na starobné dôchodkové sporenie. Zhodnotenie Vašich peňazí záleží na viacerých premenných. Rozhodujúce je však, aký čas aktívnej účasti v druhom pilieri máte pred sebou a aký balík peňazí mesačne do II. piliera odvádzate. Na modelovom príklade sa Vám pokúsime dať aspoň čiastočnú odpoveď.

Čítať ďalej...

Česká reklamná kampaň za bezpečné jazdenie

Rímska daň: oligarchické tendencie v krajinách modernej Európy

Európa prekonala v kolotoči histórie mnoho politických zmien a systémov. Niektoré z nich boli úspešnejšie než iné, ale všetky mali spoločné jedno: dokiaľ bola väčšina obyvateľstva zainteresovaná na ich užívaní, boli stabilné a dokázali sa často vyrovnať aj s veľkými spoločenskými, politickými, ekonomickými a vojenskými tlakmi. Ak však došlo ku nerovnováhe vo vnútri systému, bolo vždy len vecou času, než bol tento systém nahradený iným. Domnievam sa, že moderná Európa je opäť raz na prahu (pokiaľ už nie krok za ním) prekročenia od rovnovážneho stavu ku stavu nevyváženosti a následného kolapsu, alebo v lepšom prípade na ceste ku významnej zmene.

Čítať ďalej...

Kam kráčaš, slovenský hokej a slovenský šport?

Sklamaní mladí hokejistiOd svojich šiestich rokov som sa venoval rôznym športom, aj preto vždy veľmi rád využijem každú príležitosť pozrieť si dobrý hokejový zápas. V posledné roky si už ale akosi zvykám na to, že keď sa chcem pri tomto športe príjemne uvoľniť, nesmiem sledovať slovenskú reprezentáciu, nakoľko to s naším hokejom ide dolu vodou.

Čítať ďalej...

Kultúra Slovákov v zahraničí – obohacujúci prvok slovenskej kultúry

Kelčovan (detský folklórny súbor)Vznik slovenských komunít vo svete predstavuje v kontexte histórie slovenského národa osobitý fenomén, ktorého atribúty sú skúmané, popisované niekedy systematicky, často sporadicky, inštitucionálne a aj zanietenými odborníkmi, či laikmi. Slováci žijúci vo svete, v niektorých komunitách stáročia, v iných desaťročia, prejavujú svoju identitu v rôznych formách spoločenského života, bytostne však v kultúre.

Čítať ďalej...

Potreba riešenia slovensko-maďarských vzťahov na základe princípu reciprocity

Mnoho je toho, čo by som chcel a mal povedať, nevmestí sa to do 10 – 15 minút. Preto by som tu spomenul len niektoré zo svojich skúseností. Hneď na začiatku musím konštatovať: ak chce Slovensko dbať o nás, pomôcť Slovákom žijúcim v Maďarsku, má na to pomerne dobré predpoklady. Ide totiž o dve susedné krajiny (Slovensko a Maďarsko), ktoré po roku 1920 boli vytvorené tak, že obe zdedili početnú menšinu toho druhého. Z toho vyplýva, že východiskový bod je bezmála rovnaký. Ideálne by bolo bývalo, keby sa tieto dve strany v otázke svojich menšín boli dohodli, a rovnako by boli zaobchádzali s menšinou toho druhého. Vieme dobre, že sa tak nestalo. Prečo?

Čítať ďalej...

Straight Edge – sXe

Vznik Straight Edge

Straight EdgePrvá zmienka o Straight Edge (Ostrá Hrana) sa datuje rokom 1981, kedy HardCorovo/Punková skupina Minor Threat naspievala skladbu z názvom Straight Edge, ktorej text bol o tom ako nefajčia, nepijú a neberú drogy. Táto pieseň nebola robená skupinou Minor Threat ako začiatok nejakého životného štýlu/subkultúry, ale pre ľudí položila určité základy.

Čítať ďalej...

Bratislava bude potrebovať jedenáste septembre

Hlavné mesto Slovenska po vstupe do Európskej únie sa stalo ešte viac príťažlivé pre zahraničných veľkopodnikateľov. Bratislava sa dlhé roky trápi s problémom nedostatku zelene a tiež s problémom parkovania. Bratislave 12 rokov chýbal architekt, ktorý by riadil koordináciu nových stavieb. V súčasnosti obyvatelia Bratislavy sú zarmútenými svedkami stále nových a nových stavieb, ktoré zaberajú posledné zvyšky zelene a životného priestoru, neraz zatieňujú pohľad na krásy hlavného mesta a zároveň pre obyvateľov Bratislavy nemajú žiadny prínos. Zdvihnuté hlasy Bratislavčanov v podobe petícií, protestov, sťažností, rokovaní a demonštrácií sa stretávajú s arogantným ignorovaním zo strany miestnych zastupiteľstiev.

Čítať ďalej...

Budúcnosť slovenského národa v zahraničí

Podľa posledného sčítania ľudu (2001) žije v Slovenskej republike spolu 5 379 455 obyvateľov, z toho 4 614 854 (85,78%) slovenskej národnosti. Ako je tomu však v zahraničí? Pri zisťovaní tohto počtu, a teda i skutočného počtu slovenského obyvateľstva, nám môžu byť nápomocné len mnohokrát nespoľahlivé údaje zo sčítaní obyvateľstva jednotlivých štátov, alebo priamo informácie z krajanských spolkov.

Čítať ďalej...

Typológia ľudí v medzirasových vzťahoch, jeho výhody a nevýhody

propagácia medzirasový vzťah na stránke yahoo!Nosnou časťou multikulturalistickej ideológie je vízia farebného sveta, kde vedľa seba v harmónii žijú bieli, čierni, žltí... Hoci sa to zatiaľ v praxi nikde na svete nepodarilo uskutočniť a vývoj, vrátane posledných parížskych nepokojov, nás stále presviedča o utopickosti tejto vízie, teraz si ukážeme, že aj keby harmónia a „svetový mier“ nastali, bude len otázkou času, kedy tá proklamovaná pestrofarebnosť zanikne v jednej prevažne tmavej mase. Netreba byť Jamesom Watsonom – nositeľom nobelovej ceny za genetiku, aby sme vedeli, čo pri rasovom miešaní vzniká: keď si uvedomíme recesívnosť bielych génov a kvantitatívnu prevahu nebielych, tak výsledný produkt rasového miešania by bola premena ľudstva na prevažne tmavú masu. Je otázne či toto ľudia naozaj chcú.

Čítať ďalej...

Feminizmus

Feminizmus je podľa encyklopédie Wikipedia definovaný ako „označenie pre rôzne hnutia a politické smery zamerané na postavenie žien v politickej, ekonomickej, sociálnej i súkromnej sfére“. Pôvod feminizmu možno nájsť v osvietenstve, ale až koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa formuje ako organizované hnutie. Po dosiahnutí zrovnoprávnenia s mužmi bolo feministické hnutie, čo sa do počtu prívržencov týka, značne oslabené a prešlo na menej výrazné témy. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Feminizmus_%28hnutie%29). Na prvý pohľad nevinná definícia.

Čítať ďalej...

Vtáky cennejšie ako biela rasa?

Ilustračný obrázok (Beo.sk)Predstavte si, čo by sa stalo, ak by mali v dohľadnom čase zaniknúť pudlíky. Kynologické organizácie po celom svete by bili na poplach. Milovníci zvierat by organizovali demonštrácie a protesty. Vznikali by programy na záchranu pudlov, nadácie presadzujúce ich rozmnožovanie a zbierky na zachovanie pudlov. Radikálne skupiny by sľubovali tvrdú odvetu v prípade zániku pudlov. „Zachráňme najmúdrejšie plemeno psov!“ zneli by titulky novín (pudle sú vraj najučenlivejšie). Tak či onak, fenomén by pripútal celosvetovú pozornosť. Organizovali by sa zbierky, charitatívne akcie, nadácie...

Čítať ďalej...

Maďarstvo a právo na sebaurčenie národov

Na počiatku minulého storočia, po veľkých úderoch, ktoré uštedrili medzinárodnému poriadku balkánske vojny, a napokon prvá svetová vojna, sa pod vplyvom západných mocností presadili oproti klasickému medzinárodnému právu niektoré nové právne princípy, ktoré dnes tvoria systém nazývaný moderné medzinárodné právo.

Čítať ďalej...

© Beo.sk | Píšeme pre vás od roku 2004.