Film Žiarovková konšpirácia ukazuje, ako kapitalizmus devastuje našu zem len preto, aby extrémne zbohatla hŕstka nenažrancov.

Obete komunistického diktátora Pol PotaPred štyridsiatimi rokmi sa v Kambodži uchopil moci komunistický masový vrah Pol Pot a jeho organizácia Červení Kméri. Málokedy sa však dnes hovorí o tom, že ideologické základy pre jeho vražedný spoločenský experiment boli sformované v ľavicových kruhoch v Európe, kde Pol Pot a jeho najbližší ľudia študovali. Medzi jeho niekdajších podporovateľov patrili aj viacerí dodnes činní ľavicoví politici a intelektuáli.

Ilustračný obrázok partizánovV reakcii na článok o Jozefovi Trojanovi, ktorý sme publikovali 5. decembra minulého roku, sa nám ozvalo niekoľko ľudí. Patrí medzi nich aj dcéra jedného z vtedajších dejateľov, ktorá nám zaslala svoje rodinné svedectvo o Jozefovi Trojanovi a celkových povojnových pomeroch na Slovensku. S jej láskavým dovolením toto svedectvo po nevyhnutných editorských zásahoch uverejňujeme ako drobný príspevok k spoznávaniu minulosti. Zároveň upozorňujeme, že sa nutne nestotožňujeme s jeho obsahom. (Redakcia)

Martin Lacko

V súvislosti so 70. výročím SNP a dokumentom odvysielaným pri tejto príležitosti (Povstanie. Slovensko 1939 – 1945; priložený na konci článku) bolo počuť mnoho kriku. Scenár daného dokumentu sa totiž pripravoval podľa knihy historika Ústavu pamäti národa (ÚPN) Martina Lacka, voči ktorému sa už aj v minulosti viedli útoky zo strany novinárov.

Znak ZSSRStále pokračujúca idolatria „SNP“ v našich mediálnych kanáloch a stokách ma vyprovokovala k ešte jednému zamysleniu sa nad touto historickou epopejou. Pri oslavách povstania z roku 1944 sa vždy tvrdí, že nám prinieslo slobodu. Na nedávnych oficiálnych oslavách jeho 70. výročia pod Urpínom to zaznelo z úst prezidenta Kisku i predsedu parlamentu Pašku. Prinieslo „SNP“ Slovensku slobodu? Bojovalo sa v ňom za slovenskú slobodu?

Pózujúci „partizáni“Nekritické tirády na tzv. SNP, partizánov či odbojárov nemajú v masmédiách v predvečer tzv. SNP konca kraja. Spravodajské poňatie tohto „výročia“ je dnes takmer neodlíšiteľné od adorovania povstania predchádzajúcim režimom vlády komunistickej strany. Aj preto je potrebné, aspoň v rámci možností, doplniť do mozaiky oficiálnemu výkladu nepohodlné fakty o povstaní, povstalcoch a partizánoch.

Poprava kráľa vo Veľkej francúzskej revolúciiŠtrnásty júl roku 1789, kedy rozzúrení Parížania dobyli takmer prázdnu Bastilu, sa stal symbolickým dátum pre tzv. Veľkú francúzsku revolúciu. Udalosť dodnes uctievanú ako veľký dejinný skok od tmárskeho kráľovstva k osvietenej republike. Moderná republika, európsky sekularizmus či ľudské práva – to všetko vtedy vyskočilo na pódium európskych dejín. Je však po 225 rokoch čo oslavovať?

Cár Mikuláš II.V noci zo 16. na 17. júla 1918 zavraždil oddiel boľševickej tajnej polície posledného ruského panovníka, cára Mikuláša II., spolu s jeho ženou, cárovnou Alexandrou, ich 14-ročným synom, cárovičom Alexejom, a ich štyrmi dcérami. Boli zastrelení v pivničnej miestnosti domu v Jekaterinburgu, meste v Uralskom federálnom okruhu, v ktorom boli predtým väznení. Dcéry boli dorazené s bajonetmi. Aby sa zabránilo kultu mŕtveho cára, telá boli odvlečené na vidiek a pochované v tajnom hrobe.

Slovenskí generáli 1939 – 1949Do pozornosti našich čitateľov dávame knihu Slovenskí generáli 1939 – 1949, ktorú zostavili historici Ústavu pamäti národa Peter Jašek, Branislav Kinčok a Martin Lacko.

Publikácia zachytáva životy a osudy ôsmich slovenských generálov, ktorí pôsobili počas existencie prvej Slovenskej republiky (Rudolf Viest, Ferdinand Čatloš, Alexander Čunderlík, Anton Pulanich, Augustín Malár, Jozef Turanec, Štefan Jurech a generál žandárstva Timotheus Ištok). Pútavo písaný text je doplnený mnohými obrazovými prílohami a doteraz nezverejnenými fotografiami.

V prípade záujmu odporúčame internetový obchod Vydavateľstva Matice slovenskej, kde si ju môžete objednať do 7. januára 2013 za cenu 14,99 €.

V roku 1892 sa miestnym farárom v Troch Sliačoch stal mladý, 28-ročný černovský rodák – Andrej Hlinka. Tento všestranný kňaz sa snažil zlepšiť sociálnu a spoločenskú situáciu v obci rôznymi spôsobmi. Veľkú životnú skúšku musel zložiť 2. novembra 1894, keď približne tretinu domov zničil rozsiahly požiar. Po tomto nešťastí sa mladý farár rozhodol zobrať osud dediny do vlastných rúk a začal konať.

Chrám Lavry Pečorskej v ruinách. Po zinscenovanom atentáte Jurijom Michajlovičom Borbittom na prezidenta Tisa.Ján Košút vo svojich memoároch Cez červený očistec (1995, 2009) opisuje stretnutie s istým Jurijom Michajlovičom Borbittom, bývalým cárskym a neskôr i boľševickým plukovníkom, ktorý bol svedkom návštevy prezidenta Tisa na Ukrajine v kyjevskom chráme Lavra Pečorská.

Ján Košút sa narodil 26. augusta 1926 vo Vígľaši neďaleko Zvolena. Ľudovú školu vychodil v rodisku, na gymnáziu študoval vo Zvolene. Tesne pred koncom 2. svetovej vojny, 17. apríla odvliekli orgány NKVD devätnásťročného študenta z domu a spolu s tisíckami iných Slovákov ho deportovali do povestných stalinských táborov. Osem rokov a osem mesiacov pracoval ako väzeň číslo Ž - 602 v polárnej oblasti ZSSR a na Sibíri. V roku 1953, po rehabilitácii Najvyšším súdom ZSSR, sa Ján Košút vrátil na Slovensko.

Slovenskí vojaci! Slovenskí dôstojníci! Volá k Vám bitá slovenská vlasť. Červení žido-boľševici-teroristi a ich českí mopslíci na čele s ich Benešom deň čo deň zaplavujú naše drahé Slovensko. Obťažujú nám naše dievčatá, ba dokonca neboja sa aj naše matky a ženy. Chceli by zo Slovenska utvoriť oázu, ktorú by vykoristili finančne, morálne i ľudsky. Chceli by zo Slovenska utvoriť to, čo bolo niekedy pred rokom 38. Chceli by mať z neho zásobovaciu komoru.

Vincent Tomášek v roku 2010 pri výstupe s košickými Matičiarmi na MatruNarodil som sa v Nemšovej – Horné Sŕnie, ale rodina sa neskôr presťahovala do B. Bystrice. Ako vojakovi bývalej Malárovej armády sa mi podarilo po jej odzbrojení vrátiť sa k rodičom. Po potlačení povstania som uvažoval o prechode do Bystrého, ale pokus sa neuskutočnil a mňa ako podozrivého zaistila Sicherheistdienst. Som jeden z troch žijúcich zo skupiny desiatich, ktorých nemecká armáda na Silvestra 1944 po potlačení povstania vybrala v Banskej Bystrici na verejnú popravu, ak sa neprihlásia do dvoch dní páchatelia popretŕhaných telefónnych káblov. Ale vyššia moc – Prozreteľnosť zasiahla.

Prezident ThDr. Jozef Tiso pred Národným súdom.Vplyvy rôznych vonkajších aj vnútorných činiteľov spôsobil, že dnes vo všeobecnom povedomí ľudu prevláda o Dr. Tisovi istý normalizovaný druh informácií, ktorými je človek médiami a tendenčnými historikmi od malička indoktrinovaný, a ktoré by sme mohli zhrnúť do nasledovných stereotypných pojmov: vrah – antisemita – židia – Židia – holokaust.

Prinášame vám slovenské znenie pôvodného zákona Senátu Národného zhromaždenia demokratickej Republiky Česko-Slovenskej z roku 1927 „o potulných cigánoch a podobných tulákoch“. Dokument má rozšíriť historicko-právny obzor jednak laikom, ale i moderným právnikom. Redakcia Beo.sk vyznačila tučným písmom niektoré pasáže v texte preto, aby sme upozornili čitateľa na niekdajšie vnímanie cigánskej otázky demokratickým aparátom Republiky Česko-Slovenskej. Čitateľ tak získava jedinečnú možnosť konfrontovať niekdajšie so súčasným spoločenským a právnym vedomím. Tiež dostáva úder mýtus, ktorý rozširujú pseudohumanisti (napr. z Chránenej dielne o. z. Ľudia proti rasizmu) a to, že za súčasný stav cigánskeho etnika nesie zodpovednosť 40 rokov normalizačných snáh komunistov. Ako vidno, ide o odvekú prirodzenú náturu a nie o zlé sociálne inžinierstvo socializmu.

Táto kapitolka bude skôr o záhade a nedorozumení ako o lži. Dlhé roky som hútal nad tým, prečo sa tzv. SNP tak zastáva aj väčšina slovenských židovských intelektuálov. Nijako mi to nešlo do hlavy, veď práve vďaka povstaniu Nemci mohli obnoviť židovské transporty, čo predsa znamenalo zhruba 13 000 Židov odvezených do táborov smrti. Jediná funkčná ješiva v štátoch, na ktoré nacisti mali dosah, bola v Nitre (!) a zanikla až v roku 1944 práve v súvislosti s augustovými udalosťami. Navyše jediní, čo u nás priamo vraždili Židov, boli práve partizáni – na Ošmeku, pri Ladcoch... Aj po tzv. „oslobodení“ partizáni organizovali protižidovské pogromy, najväčší počas partizánskeho zjazdu, ktorý bol 2. – 4. augusta 1946 v Bratislave...

"Bomby na mestá... a dediny?
Kto sú oni, aby súdili iných?
Služobníci Boží?
Jedno malé dievčatko s vláskami sťa hodváb,
bolo zabité bez milosti,
ten anjelik bez krídel..."

(Pesma posvecena Milici Rakic)

Milan Rastislav Štefánik4. mája 1919 zahynul v lietadle pri návrate do vlasti Milan Rastislav Štefánik. Dnes si pripomíname 91. výročie tejto tragédie. O jeho smrti sa vedú mnohé diskusie. Prinášame vám k tejto téme unikátny príspevok, ktorý presvedčivo tvrdí, že išlo o vraždu, aj s odhalením vinníka a jeho pohnútok. Ide o preklad z českej knihy ČERNÁ KNIHA MINULOSTI, ktorá však vyšla len v Nemecku.


Dňa 4. mája 1999 uplynulo 80 rokov od smrti Milana Rastislava Štefánika. Podľa doteraz platného zákona Českej republiky ide o muža, ktorý sa zaslúžil o štát. Ale v postkomunistických českých novinách, ani v televízii o ňom nepadlo ani slovíčko.

Dovolíme si Vám sprostredkovať vstupný príspevok od neznámeho autora na konferencii Rómagenda 21 z 2. marca 2004. Rómagenda 21 je „integrovaným modelom na emancipáciu cigánskych komunít, vzdelávanie, vytváranie pracovných príležitostí a novú kultúru bývania pre Cigánov“. Medzi hlavných iniciátorov tohto projektu patrí Michal Kravčík, vedúci predstaviteľ mimovládnej organizácie majúci blízko k slobodomurárskym kruhom – Ľudia a voda a za zástupcov sponzorov sa tiež ako projektový partner konferencie zúčastnil Menno Houtstra z Holandska.

Prepáčte, ale nevedeli sme, že je neviditeľné...

27. marca 1999 zostrelila 3. batéria 250. raketovej brigády protivzdušnej obrany Juhoslávie neďaleko dediny Buđanovci (Буђановци) vo Vojvodine výkvet amerického bombardovacieho letectva – „neviditeľný“ bombardér F-117A Nighthawk z ôsmej expedičnej bojovej letky s domovským hangárom na Hollomanovej leteckej základni v Novom Mexiku v Spojených štátoch amerických – arogantné americké vojenské velenie tak narazilo už počas prvých dní svojho beštiálneho, 78-dňového bombardovania Juhoslávie a Kosova v rozpore s medzinárodným právom, počas ktorého zahynulo podľa srbských úradov vyše päťtisíc civilistov a asi päťsto vojakov, na „trefný“ srbský odpor. Odkaz Juhoslovanskej armády agresorom z NATO vstúpil do dejín: „Izvinite, nismo znali da je nevidljiv...“ (Prepáčte, ale nevedeli sme, že je neviditeľné...).

Lothrop Stoddard, eugenika, eugenicsPrinášame vám preklad unikátneho úryvku z knihy amerického právnika, eugenika a žurnalistu Lothropa Stoddarda Into the Darkness (kniha predstavuje Stoddardove dojmy z cesty po nacistickom Nemecku v čase vojny) z roku 1940. Tento článok nemá za cieľ propagovať nacizmus (aj sám Stoddard Hitlera v mnohom kritizoval), ale len priblížiť čitateľovi, ako vyzeralo vykonávanie jedného z eugenických opatrení v praxi. Sterilizácie sú jednou z foriem tzv. negatívnej eugeniky, kedy sú znižované počty nositeľov negatívnych neželaných vlastností. Medzinadpisy a zvýraznenia hrubým písmom boli doplnené redakciou.


Nič nie je na nacistickom Nemecku tak špecifické ako jeho myšlienky o rase. Tento koncept rasového ponímania je základom celej národnosocialistickej filozofie života a do hĺbky ovplyvňuje jeho postupy a agendu. Nemôžeme poriadne ohodnotiť Tretiu ríšu, ak nepochopíme túto základnú mentalitu. Toto porozumenie, žiaľ, nie je také jednoduché, pretože celá táto téma bola rozmazaná emóciami a propagandou.

Počiatky územnej správy na Slovensku siahajú ešte do čias Veľkoslovenskej ríše, nazývanej zemepisne Veľká Morava v období rokov 833 až 907. Tento systém sa postupne stal najvýznamnejším pevne organizovaným štátnym útvarom v stredoeurópskom priestore. Zahŕňal však územie nielen súčasného Slovenska, ale aj Čiech, Panónie, častí Poľska, Nemecka (Srbská Lužica) a Rakúska. Opieral sa o systém hradísk, na čele ktorých stáli Vladykovia alebo Župani. Najvýznamnejšie hradiská a teda centrá správy sa na terajšom území SR nachádzali v Nitre, Devíne, Bratislave, Ducovom, Pobedime, Bíni a Zemplíne.

Hispaniola, mapa, HaitiAni najnedbalejší pozorovateľ nemôže poprieť, že rasová otázka je najdôležitejším vnútorným problémom Ameriky. Bude doktrína rasovej rovnosti a celoštátny program občianskych práv, uvalený vo federálnom zákone na ľudí tejto krajiny vhodným riešením tohto problému? Zmiznú rasové povedomie a „predsudky“ na základe farby v miestach, kde už prebehlo rasové miešanie? Pre odpovede na tieto mimoriadne závažné otázky poďme preskúmať históriu Haiti.

Zopár audiovizuálnych dokumentov z youtube.com na tému Slovenský štát: Prísaha slovenských vojakov; Prejav Dr. Jozefa Tisa; Jozef Tiso na návšteve Ružomberka; Jozef Tiso na návšteve slovenských vojakov; Život v Slovenskom štáte; Pieseň: Kamaráti, na stráž!; Ján Režňák – najúspešnejší slovenský pilot…

Andrej Hlinka v audiovizuálnych záznamoch. Andrej Hlinka o sebe. Pohreb Andreja Hlinku…

Martin LutherMartin Luther (1483 – 1546) je dnes vnímaný najmä ako reformátor kresťanstva a zakladateľ protestantizmu. V období, keď tvoril, ľudia nemohli mať doma Bibliu. Bola čítaná iba v kostoloch, a aj to po latinsky. Prakticky bežní ľudia nemali šajnu o tom, čo sa píše v Biblii, a kresťanstvo bolo tvorené najmä ľudovou tradíciou (často vychádzajúcou z pokresťanštených pohanských zvykov) a toho, čo vyhlásili pápeži. Luther tomuto oponoval, tvrdil že platí len to, čo je napísané v Biblii a že by ju mal mať právo čítať každý vo svojom jazyku. Nedávny vynález kníhtlače mu umožnil rozšíriť jeho výhrady voči katolíckej verzii kresťanstva, a takisto rozšíriť medzi ľudí preklady Biblie. Ešte dlho boli rôzne preklady biblie katolíckou cirkvou zakázané, konfiškované, majitelia prekladov a sami prekladatelia prenasledovaní (v niektorých prípadoch upálení), atď.

V druhej polovici tridsiatych rokov boli stovky černochov žijúcich na juhu USA vyspovedaných žurnalistami. Všetci títo černosi boli poslednými pamätníkmi otroctva, v tom čase už vyše 80 rokov starí. Istý George P. Rawick tieto svedectvá zozbieral do 19-zväzkovej zbierky s názvom The American Slave: A Composite Autobiography („Americkí otroci: súhrnná autobiografia“), ktorá bola publikovaná vydavateľstvom Greenwood Press.

Násilie v Keni (ilustračný obrázok)Od 12. storočia tvorilo územie Kosova centrum vznikajúceho srbského štátu a v období stredoveku už bolo centrom srbského kráľovstva. Od roku 1346 sa vtedajšie kosovské stredisko Peč stalo sídlom patriarchu pravoslávnej cirkvi. Osud Kosova a vlastne celého Srbska, Balkánu a Európy ovplyvnila bitka na Kosovom poli, ktorá sa odohrala 15. júna 1389 (podľa srbského pravoslávneho kalendára).

Zaujímavý projekt