Kto sú títo tajní stavitelia sveta? Sú to len humanisti a spolky vzdelancov, alebo sú to lóže, ktoré už po celé stáročia hýbu svetovou politikou, a tak ovplyvňujú chod dejín? Priblížme si teda niektoré vedomosti o dejinách, cieľoch a zmysle slobodomurárov.

O historickom pôvode slobodomurárstva toho vieme veľmi málo, ale vo všeobecnosti sa datuje vznik novovekého slobodomurárstva od roku 1717, keď sa štyri Anglické lóže spojili do jednej Veľkej anglickej lóže na čele s Antonom Sayerom. To, že sa zlúčili štyri lóže do jednej, jasne dokazuje ich fungovanie už skôr. Autor prvých murárskych štatútov James Anderson do tohto dokumentu včlenil fantastické legendy, podľa ktorých boli slobodomurármi už rôzne biblické postavy, grécki bohovia, židovský patriarcha Abrahám, kráľ Dávid, či Šalamún – staviteľ jeruzalemského chrámu.

Historicky zistené skutočnosti však jasnejšie dokazujú vznik lóží. Boli to spolky staviteľov dôležitých budov a chrámov, v ktorých si svoje geometrické a staviteľské znalosti strážili prísnym tajomstvom. Zo začiatku boli plne oddaní cirkvi a viera v Boha bola podmienkou členstva v bratstve. Keď nastala reformácia v cirkvi a prestali sa vo veľkom stavať chrámy, začali niektoré lóže zanikať. Aby sa zachránili, začali do svojich radov priberať aj nestavbárov. Boli to rôzni bohatí a vplyvní ľudia, stačilo, že podporovali lóže. V časoch reformácie, renesancie a humanizmu, kde sa šírili rôzne pohanské idei a nevraživosť voči cirkvi, začala sa meniť aj povaha lóží. Hlavnou činnosťou lóží sa tak stali filozofické debaty. Takmer všetci známi filozofi a osvietenci boli členmi lóží ako napr. Locke, Voltaire, Descartes, Bacon a pod. Títo filozofi začali pod rúškom humanizmu napĺňať ciele slobodného murárstva.

Medzi najvýznamnejšie osobnosti murárov patril Ján Amos Komenský (1592 – 1670). Počas svojho pobytu v Anglicku napísal dielo Via Lucis, ktoré slúžilo ako ústava slobodomurárov. Boli v nej obsiahnuté aj najvýznamnejšie slobodomurárske symboly ako napr. kladivko, uholník či kružidlo, ktoré zostali hlavnými znakmi dodnes. V knihe Komenský píše o spojení všetkých humanistických spolkov a o nutnosti odstrániť „Antikrista“ ako on nazýva pápeža a s ním aj celú katolícku cirkev. V knihe sa podujal na stavbu „Šalamúnovho chrámu“.

Toto sú dodnes hlavné ciele slobodomurárstva – odstránenie cirkvi a vybudovanie tzv. „Šalamúnovho chrámu“. Pod týmto pojmom slobodomurári rozumejú vybudovanie humanistického a liberálneho štátu (spoločnosti), ktorý dokonale budú ovládať oni a kde pre ľudí najvyššou autoritou bude štát a kde sa všetky cirkvi spoja do jednotného ekumenického náboženstva. Ako prvé prekážky v budovaní „chrámu“ im stáli monarchie, všetky autokracie a najmä katolícka cirkev. Pretože cirkev ako jediná mala najväčší vplyv na pospolitý ľud, bola nositeľkou morálky, kultúrnosti a prirodzenej dobroty ľudí. A práve takýto ľud stál v ceste slobodomurárom. Pokorní obyvatelia a lojálni panovníci voči cirkvi, toto boli najväčšie prekážky pádu monarchií a nastoleniu moci slobodomurárov.

1. mája 1776 založil žid Adam Weischaupt podporovaný vysokými finančníkmi Rotschildovcami rád Iluminátov. Bol to rád, ktorý vznikol v Nemecku a medzi jeho členov patrili napr. aj Goethe, Herder a ďalší. O niečo neskôr roku 1776 sa na kongrese vo Wilhemsbadene zlúčili Ilumináti so slobodomurármi a Ilumináti sa dostali na vrchol slobodomurárskej hierarchie, a tak fungujú dodnes. Patrili k nim najvýznamnejšie osobnosti sociálneho a politického života. Roku 1848 Marx a Engels na príkaz Iluminátov napísali manifest. Ich mená a výraz „komunistický” sa na manifeste objavil až o dvadsať rokov neskôr, keď Marx s Engelsom už boli známe osobnosti. Po zlúčení sa Ilumináti spolu so slobodomurármi pustili do stavby „Šalamúnovho chrámu“.

Ich prvým veľkým dielom bola Americká revolúcia. Všetci signatári, ktorí podpísali americké vyhlásenie nezávislosti 4. júla 1776 boli slobodomurári a taktiež aj prvý americký prezident George Washington. Od toho dňa sa stali USA baštou slobodomurárstva a sú ňou dodnes, čo dokazuje aj dnešná jednodolárová bankovka.

Na nej je vyobrazená pečať židovskej moci, ktorej rub aj líc sú zobrazené vedľa seba. Na ľavej strane (obrázok č. 1) je znázornená pyramída, ktorá symbolizuje slobodomurársku hierarchiu. Nad ňou sa nachádza žiariace oko, ktoré predstavuje najvyššiu moc (Iluminátov), ktorá má dohľad nad všetkým dianím. Pod pyramídou je nápis novus ordo seclorum, čo znamená nový svetový poriadok (Šalamúnov chrám). Pod ním je nápis the great seal - veľká pečať. Na pravej strane (obrázok č. 2) sa nachádza orol s erbom, na ktorom je 13 pruhov (7 bielych a červených), v pazúroch zviera olivovú ratolesť (symbolická rastlina slobodomurárov, takisto je vidieť na znaku OSN) s 13 listami a 13 plodmi. Na pravej strane zviera 13 šípov. V zobáku má stuhu s nápisom e pluribus unum – z mnohých jeden, zložený z 13 písmen. Nad orlom sa nachádza 13 päťcípich hviezd zložených do tvaru dávidovej šesťcípej hviezdy. Táto veľká pečať je lepšie viditeľná v Kapitole Spojených štátov a na freske v izbe meditácie v sídle OSN v New Yorku.

Slobodomurári sa aj v 19. storočí šírili po Európe ako mor. Revolúcie, ktoré vypukli takmer súčasne po celej Európe, boli výhradne v slobodomurárskej réžii. Zničené alebo už z vnútra narušené monarchie (slobodomurári dosadzovali svojich ľudí na vysoko postavené miesta, po bokoch panovníkov, a tak nahlodávali monarchie zvnútra, podobne postupovali aj v boji proti cirkvi) sa im podarilo definitívne pochovať na bojiskách 1. svetovej vojny. Kde všetky bojujúce strany financovala židovsko-slobodomurárska banka Kuhn Leob&Warburg (je samozrejmé, že v krajine nevládne ten, kto peniaze míňa, ale ten kto ich poskytuje).

V roku 1917 vypukla pod tajným vedením lóží boľševická revolúcia v Rusku, ktorá bola výhradne židovsko-murárskou revolúciou. A rovnako tak aj naplneným snom slobodomurárov o štáte. Komunizmus bol prevažne dielom Iluminátov o krajine bez cirkví, morálky, kde deti namiesto rodiny vychovával štát a kde všetci boli podriadení najvyššej autorite – štátu. Keď sa Stalin dostal k moci a začal viesť svoju vlastnú politiku, zbavoval sa všetkých, čo mohli ohroziť jeho moc, vrátane samotných strojcov komunizmu.

Ilumináti pochopili ako ľahko sa im môže komunizmus vymknúť spod kontroly, a tak začali pripravovať jeho pád, ktorý prišiel takmer súčasne v celom východnom bloku v roku 1989. U nás prišiel prevrat „nežnou revolúciou“, ktorá sa pripravovala minimálne už od roku 1977 vznikom Charty 77. Väčšina jej zakladajúcich členov boli slobodomurári (V. Havel a pod.), ktorí naoko prenasledovaní systémom pripravovali príchod demokracie a kapitalizmu.

Slobodomurári rýchlo pochopili, že jednoduchšie ako ovládať ľudí diktatúrou komunizmu, je dať im falošný pocit slobody, demokracie, názoru a myslenia v kapitalizme. Preto sionisti spolu so slobodomurármi už vyše storočia vlastnia takmer všetky dôležité médiá vo svete (CNN, Warner Bross, Metro Goldwin Mayer, Spelling, Times, BBC a mnoho ďalších) i u nás. Pomocou obrovskej moci, akú im dávajú médiá, dokážu zmeniť verejnú mienku zo dňa na deň. Ich médiá vedú tvrdú kampaň za liberalizáciu potratov, homosexuality, pornografie, drog, multikulturalizmu, multirasovosti, rozpad tradičnej rodiny a pod. Všetko, čo je zlé, amorálne, médiá premenili na módne, moderné a „IN“. Takáto ohlúpnutá masa je najjednoduchšie ovládateľná. Slobodomurári to nazývajú „urobili sme z človeka rozumné zviera“. Takto zaslepené národy nemôžu vidieť, že sa ich národy rútia do záhuby, že volia bábkové vlády, že im pred oči predkladajú falošný obraz slobody, pričom sa stávajú čoraz väčšími otrokmi vo vlastnej zemi.

Obrázok č. 1: Detail rubu americkej jednodolárovej bankovky, odhaľujúci slobodomurárske pozadie vzniku USA a ciele tohto temného hnutia

Detail rubu americkej jednodolárovej bankovky

Obrázok č. 2

Ak sa ti článok páčil, môžeš ho zdieľať na sociálnych sieťach.

Zaujímavý projekt