Muky, plač, vraždy, novodobé barbarstvo, protištátna činnosť, vzbura proti Slovenskému štátu, vlastizrada – toto boli výsledky čecho-žido-boľševickej revolúcie, ktorú zapríčinili benešovskí a stalinskí teroristi a banditi. Tieto hrôzy sa odohrávali na území Slovenska, nie na Morave, ani nie dakde v Tramtárii. Bol to Benešov atentát proti slovenskému národu, ktorý nemožno porovnať s ničím iným v našich dejinách. Bol to bolestný, krvavý dej. Neboli to vpády Tatárov, Turkov alebo Maďarov, čo utkveli v pamäti nás všetkých verných Slovákov a pevne utkvejú až do smrti. Bolo to besnenie medzinárodných hrdlorezov, sovietskych parašutistov, ku ktorým sa pridala hŕstka komunistických povaľačov a pár domácich zradcov, čo za misu šošovice zapredali otca, mater.

K nim sa tiež pridali čechoslovakistickí luteráni, ktorých cieľom bolo zapríčiniť vojenský výpad proti prvej katolíckej Slovenskej republike. Teda za žiadnych okolností v SNP nefiguroval slovenský národ ako celok! My, ako kresťania môžeme týmto proletárom – vrahom a vyvrheľom ľudskej spoločnosti – odpustiť, ale nikdy nesmieme zabudnúť na ich vražedné skutky!

29. august – ten najhanebnejší deň, idú si pučisti a ich potomkovia doma oslavovať ako sviatok „slobody“. Skutočnosťou ostáva, že „slovenský národný puč“ znamenal koniec samostatnej slovenskej štátnosti a bol spojený s nástupom komunistickej totality na Slovensku, Morave a v Čechách. Tento augustový puč – SNP musí byť výstrahou pre verných nacionalistov, aby sa nikdy jeho hrôzy nezopakovali.

Domáci červení historici v súčasnom režime, ktorý sa vrátil k starej štruktúre, opisujú v učebniciach, v príručkách, v kalendároch a v tlači tieto smutné kapitoly slovenských dejín ako veľké hrdinstvá preukázané na vrub obnovy Československej republiky, respektíve ako sa neskôr písal jej názov Československej socialistickej republiky. Banditi otvorili cestu okupácii boľševicko-komunistických hrdlorezov a utvorili z nášho územia nárazníkovú zónu Železnej opony, čo v skutočnosti bola genocída kresťanov a národne uvedomelých Slovákov.

Nám, nacionalistom, roduverným Slovákom, pripomína SNP skôr Deň slovenských mŕtvych – Deň dušičiek. V tento augustový deň pôjdeme na cintoríny, aby sme vzdali hold našim skutočným národným bojovníkom, hrdinom, z ktorých tisícky a tisícky odpravili zo sveta títo diabolskí povstalci-hrobári národnej a štátnej slobody a samostatnosti Slovenska.

Nevedomosť mladšej generácie zabraňuje mnohým spoznať stránku pravých dejín kresťanského národa slovenského. Dodnes červení kabátnici históriu zatajujú a nepripustia nás, očitých svedkov, predostrieť mladým pravdivé skutočnosti. My sme sa vždy, aj za Tisovho režimu, pridržiavali ľudských princípov. My sme nevyhrali vojnu proti bezbožnému sovietskemu útlaku, ale sme zato nestratili osobnú a národnú česť.

Ak sa ti článok páčil, môžeš ho zdieľať na sociálnych sieťach.

Zaujímavý projekt