Bratislavskí humanisti či degenerovaní komunisti?Tragédia! Na portáli Humanisti.sk sa objavil názor, v ktorom jeho autor kategoricky „odmieta humanistov, ktorí znevažujú SNP“. Ján Parada už nemohol ďalej mlčať potom, ako humanisti z Národného Inštitútu Francoisa Marie Voltaira prevzali na svoje stránky 3. 9. 2011 článok z Beo.sk, ktorý „dehonestuje význam SNP“ – a tak cítil potrebu dištancovať sa od „fašizoidného článku, ktorý uverejnili“. Šlo o článok Romana Nováka: ‚Krista a Povstanie nechceme zaprieť!‘ blúznil euroboľševik Fico.

Bude asi diagnózou malých diktátorských humanistov typu Parada či Havel, že sa cítia natoľko dôležití a prepojení s celým všehomírom, až sa musia dištancovať aj od záležitostí, ktoré s nimi nemajú zas až tak veľa spoločné. Je to akoby sa novinár zo SMEtí dištancoval od toho, čo píšu v nePravde – súdny človek by sa spýtal: „A na čo?“.

Podstatným je, že „svetskí humanisti“, ako označil „voltairovcov z Košíc“ samotný Parada, na rozdiel od neho a jeho bratislavských humanistov, kriticky spochybňujú boľševický mýtus Povstania kladením si trefných otázok, ktoré sú uvedené v ich Deklarácii k udalostiam SNP z 1. 8. 2009 [vyberáme – pozn. redakcie]:

Možno povstanie označovať za celonárodné? Alebo bolo záležitosťou skôr regionálneho charakteru a veľká časť slovenského obyvateľstva sa k nemu stavala pasívne? Ak však nebolo celonárodné, nebude treba prehodnotiť jeho oficiálny názov - SNP?

Bolo nevyhnutné obnovenie Československa, keď ZSSR absolútne nenamietalo, ba dokonca sa jeho predstavitelia čudovali, že Slováci chcú opustiť štátnu zvrchovanosť a suverenitu akceptovanú všetkými mocnosťami sveta?

Veľmi citlivou otázkou, ktorú obhajcovia povstania neradi počúvajú, je otázka dobrovoľnosti jeho účastníkov. Koľkí boli zmobilizovaní a koľkí šli do akcie skutočne z presvedčenia a odhodlania? Nerobila sa do povstaleckej armády náhodou rovnaká mobilizácia ako do bývalej slovenskej armády?

Samostatnou kapitolou na podrobný výskum je obdobie od porážky povstania do prechodu frontu. Nemáme ani len jednotný názov pre tento časový úsek. Práve v tomto období zaznamenávame najväčšie nacistické represálie. Aj z tohto dôvodu sa bude treba bližšie prizrieť, či za viacerými nacistickými údermi nestáli náhodou v pozadí partizánskozáškodnícke provokácie, ktoré si potom odnieslo nezainteresované civilné obyvateľstvo. S týmto bude úzko súvisieť nasledujúca otázka: Koľko civilných obyvateľov povstalci a najmä partizáni zlikvidovali?

Ako bojovali účastníci povstania - vojaci, najmä však ospevovaní partizáni? Bránili svoje postavenia do konca, kládli neľútostný a nekompromisný odpor (ako napr. susední Poliaci pri beznádejnej obrane Varšavy), alebo sa pri prvom nemeckom útoku rozutekali? Veľmi zaujímavou a nepochybne prínosnou by bola kritická komparácia s charakterom odboja v susedných európskych krajinách. Išlo skutočne o „druhé najväčšie povstanie" v okupovanej Európe, alebo sa opakovaním tohto zaklínadla iba napĺňa známa formulka o stokrát opakovanej lži?

Aká bola motivácia dôstojníkov či radových vojakov zapojiť sa do akcie? Najmä pri dôstojníkoch, päť rokov verne slúžiacich údajne fašistickému režimu bude toto kritické zhodnotenie zaujímavé. Prečo zrazu išli do boja proti Nemcom, s ktorými celé mesiace bojovali na východnom fronte? Tu mali dôstojníci tisíc príležitostí zbehnúť a pomôcť Sovietom v boji, no nenašlo sa ani oných desať biblických, ktorí by tak spravili. Až v auguste 1944 zrazu objavili v sebe antinacistické cítenie? Čím to bolo, že Železné kríže zrazu postŕhali a popripínali si červené pásky? A koľkých povstanie doslova len „zachytilo", hoci sa po vojne tvárili celkom inak?

Národnému Inštitútu Francoisa Marie Voltaira preto ďakujeme za sformulovanie vyššie uvedených otázok, pretože vieme, aké náročné je prepracovať sa z dobre živeného mýtu o Povstaní ako „chrbtovej kosti slovenského sebavedomia“ ako ho nazýva humanista Fico, až k demytologizovanému Povstaniu ako „boľševickému sebavedomiu bez chrbtovej kosti“, ako ho nazýva slušný človek.

Ak sa ti článok páčil, môžeš ho zdieľať na sociálnych sieťach.

Zaujímavý projekt